Matching for Success - Vivaan

Vivaan helpt jongeren zonder dagbesteding op weg naar een nieuwe opleiding of baan.

Veghel

Matching for success – Vivaan

Vivaan is een brede welzijnsorganisatie die mensen en instellingen ondersteunt om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin iedereen kan deelnemen. Daarom startte Vivaan in Veghel het project Matching for Success om jongeren zonder dagbesteding weer op weg te helpen naar een opleiding of nieuwe baan.

Projectaanvraag: train the trainer en sportfaciliteiten

Met de steun van VINCI Foundation NL worden onder andere vrijwilligers getraind als coach voor de jongeren. Door persoonlijke coaching worden jongeren op weg geholpen naar een actieve deelname aan onze samenleving. Naast de individuele begeleiding door de vrijwilligers (coaching, het opstellen en uitvoeren van het stappenplan) vervullen de betrokken jongerenwerkers een intermediaire rol naar bedrijven om de arbeidsmarkt voor jongeren toegankelijker te maken en om de arbeidsmarktervaring van de jongere te verbeteren door bemiddeling naar stage, leerwerkplek of bijbaan.

Sponsor Michael van Mil:
“Matching for Success was vrij laagdrempelig voor mensen om naar binnen te stappen en zo konden veel jongeren geholpen worden. De jongeren vonden het fijn om een plek te hebben om naartoe te gaan en kansen te krijgen. Ik vond het mooi om hieraan meegewerkt te hebben.”

Integratie naar werk