Wat drijft de VINCI Foundation?

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken.

Altijd op zoek naar nieuwe projecten

Ben je een medewerker van één van de VINCI bedrijven in Nederland en betrokken bij een sociaalmaatschappelijke organisatie? Of ben je er als vrijwilliger actief? Dan kun je een project indienen bij de VINCI Foundation om deze organisatie te ondersteunen. Elke medewerker kan zo een sponsor worden van de VINCI Foundation NL.

De VINCI Foundation NL ondersteunt al 10 jaar sociaal-maatschappelijke organisaties die ervoor zorgen dat iedereen onderdeel kan zijn van de samenleving. We ondersteunen duurzame projecten die als doel hebben het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

Ook sociaalmaatschappelijke organisaties kunnen een project indienen als ze aan de VINCI Foundation NL criteria voldoen. We zoeken dan een medewerker die de rol van een sponsor wil invullen.

Nieuwsgierig waar een project aan dient te voldoen?

Lees hier alles over de selectiecriteria

Onze inspanningen

VINCI Foundation NL is opgericht door de VINCI bedrijven in Nederland in 2014. Sindsdien hebben we al veel projecten ondersteund met kennis en expertise van onze medewerkers en donaties.

 • 54

  Ondersteunde projecten

 • 57

  Sponsoren

 • 876.326

  Euro

 

Veelgestelde vragen

De VINCI Foundation NL ondersteunt organisaties die zonder winstoogmerk werken aan inclusie. Bijvoorbeeld met projecten die helpen om een betere samenleving te bevorderen of mensen weer deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Organisaties in de sociale economie met deze doelstellingen kunnen ook worden ondersteund.Organisaties mogen geen politiek, medisch of religieus karakter hebben. De VINCI Foundation NL financiert geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten) en ook geen individuele projecten.

De VINCI Foundation NL ondersteunt sociaal-maatschappelijke projecten in Nederland die ervoor zorgen dat iedereen onderdeel kan zijn van de samenleving. We ondersteunen duurzame projecten die als doel hebben:

 • het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt.
 • het bouwen aan een betere samenleving.

Bijvoorbeeld projecten die zorgen voor blijvende werkgelegenheid of activiteiten voor mensen met een achterstand naar de samenleving.

Ondersteuning kan worden gevraagd voor investeringen in materialen (uitrusting, voertuigen, informatica, meubelen, enz.) of immateriële zaken (een website, training die rechtstreeks aan het project verbonden is enz.).

De sponsor is een medewerker van één van de VINCI bedrijven in Nederland. Hij of zij dient de aanvraag in voor een project bij een sociaalmaatschappelijke organisatie. Hij of zij verbindt zich aan het project en is de spil tussen de organisatie die wordt gesteund en de VINCI Foundation NL. Zo is de sponsor:

 • in dienst bij een van de VINCI bedrijven;
 • betrokken, bijv. als vrijwilliger,  bij het project of de organisatie;
 • vindt het leuk om zijn of haar competenties in te zetten voor de organisatie of het project.

Als het project niet is goedgekeurd, dan voldeed het niet aan de gestelde criteria van de VINCI Foundation. Opnieuw indienen kan alleen als het project andere doelstellingen of inhoud heeft gekregen.