Twee thema’s om inclusie te bevorderen

VINCI Foundation NL ondersteunt projecten die voldoen aan de gestelde selectiecriteria en vallen onder twee thema's om inclusie te bevorderen.

Bij de beoordeling van ingediende projecten, wordt er gekeken of het project past bij de thema’s waar de VINCI Foundation graag aan bijdraagt. Deze thema’s zijn: toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen en bouwen aan een betere samenleving. 

De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen

Een eigen plaats in de samenleving vinden, betekent eerst en vooral werk hebben. Daarom ondersteunt de VINCI Foundation NL projecten die werken aan:

Integratie naar werk

Het helpen en ondersteunen van mensen, die buitengesloten zijn van de arbeidsmarkt, om ze weer mogelijkheden te bieden waarmee ze kunnen terug te keren naar de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door ze opleidingen en de professionele ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Projecten die de werkgelegenheid bevorderen door middel van economische activiteiten vallen ook onder deze categorie.

Training en kwalificatie

Ondersteunen van projecten die een basisopleiding aanbieden en begeleiding bieden aan mensen zonder opleiding/kwalificaties. Ook projecten voor omscholing vallen hieronder.

 

Het bouwen van een betere samenleving

Vaak legt men er de nadruk op dat onze samenleving gekenmerkt wordt door een toenemend individualisme. Toch ijveren talrijke organisaties al sinds jaren in moeilijke buurten om van de sociale cohesie een realiteit te maken. De VINCI Foundation NL ondersteunt projecten die werken aan:

Maatschappelijke betrokkenheid

het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij bijvoorbeeld jongeren, waardoor ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en de regels respecteren voor het samenleven.

Sociale integratie

Organisaties helpen die mensen bijstaan die in een toestand van uitsluiting leven, en dat om hen weer zelfvertrouwen te geven, een behoorlijk leven te laten leiden en dagelijkse taken kunnen oppakken en geleidelijk terugkeren naar de samenleving.