Project indienen

Ben jij vrijwilliger of op een andere manier betrokken bij een organisatie die de hulp van de VINCI Foundation NL kan gebruiken? Dien dan hier je project in!

Aanvraag voor ondersteuning project indienen

Werk je bij één van de VINCI bedrijven in Nederland?
Dan kun je een projectaanvraag indienen bij de VINCI Foundation NL. De VINCI Foundation NL steunt echt op initiatieven van medewerkers. Heb jij dus een leuk initiatief of project dat ondersteuning nodig heeft, dan horen we hier graag meer over!

Ben je betrokken bij een sociaalmaatschappelijke organisatie?
Dan kun je ook een project indienen. Als het project past bij de VINCI Foundation NL selectiecriteria, dan wordt er gezocht naar een medewerker die bij jullie organisatie betrokken wil worden als jullie sponsor.

Kom er met 3 vragen achter of je project in aanmerking komt voor ondersteuning van de VINCI Foundation met behulp van de project checklist.

De projectaanvraag
Om je project in te dienen, hebben we gegevens nodig over de organisatie waarvoor het project is en wat het doel is van het project. We vragen je in eerste instantie om twee digitale vragenlijsten in te vullen:

Zodra beide vragenlijsten bij ons binnen zijn, worden ze voor een eerste check op de selectiecriteria besproken in de Selectiecommissie. Wordt jouw project positief beoordeeld, dan volgt er een projectbezoek. Je krijgt dan ook het verzoek om een aantal officiële documenten van de organisatie toe te sturen.

Start direct met deel 1

Download het aanvraagformulier

Je kunt het aanvraagformulier hier in pdf downloaden. Dan heb je meteen een overzicht welke vragen beantwoord dienen te worden. Wil je liever een ingevuld formulier mailen? Mail het dan naar info@vincifoundation.nl.