Sister Foundations

In 2002 werd Fondation VINCI pour la Cité opgericht in Frankrijk om actief mee te helpen aan het verbeteren van leefomstandigheden van mensen. Sindsdien ontstaan er steeds meer Sister Foundations met allemaal hetzelfde doel: mensen weer onderdeel laten zijn van de samenleving

Het belangrijkste doel van Fondation VINCI pour la Cité  is om mensen het gevoel te geven dat ze onderdeel zijn van de maatschappij en door actief te werken tegen alle vormen van uitsluiting. Het succes van Fondation VINCI pour de la Cité in Frankrijk heeft VINCI bedrijven in andere landen enthousiast gemaakt om te starten met een eigen Foundation organisatie. Zo ook in Nederland, waar we in 2014 met de VINCI Foundation NL zijn gestart. Wereldwijd zijn er nu 10 Sister Foundations actief.

Netwerk van Sister Foundations

Deze Sister foundations zijn actief in de verschillende landen: