Het project

Aanvraagformulier Deel 2: het project

In dit tweede deel van het aanvraagformulier worden vooral gegevens gevraagd over het project, de invulling van het project en de financiële benodigdheden. Kun je niet alle gegevens direct invullen? Sla je gegevens dan op via de link onderin dit formulier. We sturen je een link per e-mail waarmee je op elk moment verder kunt gaan waar je was gebleven. Heb je vragen over het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op via info@vincifoundation.nl.

"*" geeft verplichte velden aan

Organisatie

Omschrijving van het project

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Contactpersoon*
Categorie project*
Wie/wat/hoe/wanneer/waar

Budget specifiek voor dit project

Geef zo gedetailleerd mogelijk weer welke kostenposten er zijn met een korte toelichting. Geef aan wat de totale kosten per kostenpost zijn, wat er reeds gefinancierd is en wat de gevraagde investering is per kostenpost.

Project sponsorschap

De sponsors zijn de essentiële sleutelfiguren voor VINCI Foundation NL. Zij zijn de dragers van de projecten en de spil tussen de organisatie die wordt gesteund en de VINCI Foundation NL. Het sponsorschap zetten we in voor elk project dat we ondersteunen. De invulling van de rol van de sponsor hangt af van de behoefte van de organisatie en de vaardigheden en beschikbaarheid van de VINCI werknemer. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg en zorgt voor een nauwe samenwerking tussen de organisatie en de VINCI werknemer(s). Het sponsorschap kan in de vorm zijn van technisch advies (werken, ongevallenpreventie, boekhouding, recht, communicatie, enz.), coaching op gebied van ondernemingen, introducties, commerciële zaken en ga zo maar door.
Naam sponsor*
Naam co-sponsor (indien van toepassing)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.