VINCI Foundation NL selectiecriteria

De VINCI Foundation NL ondersteunt sociaal-maatschappelijke organisaties die ervoor zorgen dat iedereen onderdeel kan zijn van de samenleving. Ontdek of jouw project voldoet aan de selectiecriteria van de stichting.

Welke selectiecriteria gelden er?

De VINCI Foundation NL werkt met een aantal voorwaarden waar een project aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning:

1. Organisatie

De VINCI Foundation NL ondersteunt alleen organisaties in Nederland die zonder winstoogmerk werken aan inclusie op twee thema’s:

  • het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt
  • het bouwen aan een betere samenleving

Organisaties in de sociale economie met deze doelstellingen komen ook in aanmerking voor ondersteuning.

Organisaties mogen geen politiek, medisch of religieus karakter hebben

De VINCI Foundation NL ondersteunt geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten) en ook geen individuele projecten.

2. Project

De VINCI Foundation NL ondersteunt duurzame initiatieven die zorgen voor blijvende werkgelegenheid of activiteiten die de maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Er worden geen projecten van tijdelijke aard ondersteund.

Wil je checken of jouw project past bij deze twee thema’s? Lees dan hier verder.

3. Financiële onderbouwing

VINCI Foundation NL ondersteunt met financiële middelen om organisaties duurzamer te maken. Denk hierbij aan:

  • materiële investeringen (uitrusting, voertuigen, informatica, meubelen, enz.)
  • immateriële investeringen (een website, training die rechtstreeks aan het project verbonden is enz.).

Bedrijfskosten of operationele kosten worden niet gezien als duurzame ondersteuning.

4.  Rol van de sponsor

De sponsor is een medewerker van één van de VINCI bedrijven in Nederland en is vaak al betrokken bij de organisatie, bijv. als vrijwilliger. Hij of zij kan ook actief zijn/haar competenties inzetten voor de organisatie of het project.

Goed om te weten:

Een aanvraag zal geaccepteerd of afgewezen worden op basis van de informatie die via het aanvraagformulier wordt ingediend.