Van aanvraag tot ondersteuning van het project

Ontdek hoe de VINCI Foundation procedure verloopt.

De VINCI Foundation NL wil organisaties de mogelijkheid bieden om het hele jaar door aanvragen in te dienen. Het digitale aanvraagformulier is te vinden onder de menuknop project indienen op deze website. Deze kun je direct invullen op onze website.

De VINCI Foundation NL selectiecommissie heeft elke 1ste maandag van de maand een selectiecommissiemeeting om nieuwe en lopende aanvragen te beoordelen.

De Board van de VINCI Foundation NL komt elk kwartaal bij elkaar om de adviezen van de selectiecommissie te beoordelen en eventueel toe te kennen.

Procedure voor het beoordelen van projecten

De selectiecommissie

Een onafhankelijke selectiecommissie bepaalt de selectie van de ingediende aanvragen. De selectiecommissie bestaat uit medewerkers die de oprichters van de VINCI Foundation NL vertegenwoordigen. De ingediende projecten komen terecht bij de selectiecommissie en zullen het volgende traject afleggen:

  • Formele controle van de ingediende aanvragen
  • Voorselectie op de bekende criteria van de ingediende aanvragen
    Indien er geen VINCI medewerker als ‘sponsor’ is verbonden met de aanvraag, wordt hiervoor een medewerker gezocht in de regio van de aanvragende organisatie.
  • Evaluatie van de projecten door selectiecommissie
  • Eerste beraadslaging van de selectiecommissie
  • Gedachtewisseling en ontmoeting met de sponsor en de organisatie van het project
  • Tweede beraadslaging van de selectiecommissie
  • Eindbeslissing door het bestuur

Bekrachtiging en opvolging van het project

Als de financiële ondersteuning wordt toegekend, ondertekenen de sponsor van het project, een vertegenwoordiger van het project en de VINCI Foundation NL een sponsorovereenkomst. In de sponsorovereenkomst wordt een duidelijke rolverdeling beschreven, het gebruik dat zal worden gemaakt van de toegekende hulp, het sponsorschap (uren en geld), alsmede de doelstellingen en indicatoren die moeten worden opgevolgd. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden met verslaglegging.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van de VINCI Foundation NL. Het bestuur wordt in 2023 voorgezeten door Jos van Uden (VINCI Energies NL).

Samenstelling van de selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit een externe expert en vertegenwoordigers van de oprichters van de VINCI Foundation NL. De voorzitter is Jeroen van Twuijver (Axians). De selectiecommissie is onafhankelijk en neemt de beslissingen collegiaal. Het selectierapport wordt voorgelegd aan het bestuur van de VINCI Foundation NL t.b.v. de eindbeslissing.

Vertegenwoordigers van de VINCI Foundation NL

Carla Uijtewaal, Head of Communications, VINCI Energies Nederland
Jeroen van Twuijver, Business unit manager, Axians