ANBI Stichting

Sinds 2014 is de VINCI Foundation NL een ANBI stichting.

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL doet dit door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

De VINCI Foundation NL is door de belastingdienst aangewezen in 2014 als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). In ons Beleidsplan VINCI Foundation NL 2024 – 2027 staan:

  • onze doelstellingen;
  • onze werkwijze en procedure;
  • de samenstelling van de board.

Alle gegevens van onze ANBI stichting zijn bovendien te lezen in het standaardformulier publicatieplicht ANBI. Download ook het VINCI Foundation NL Jaarverslag 2023.

Download

Beleidsplan VINCI Foundation NL 2024 – 2027

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Jaarverslag 2023