Wat wordt er verwacht van een sponsor?

Een project wordt een succes als iemand zich er werkelijk verantwoordelijk voor voelt.

Een project wordt een succes als iemand zich er werkelijk verantwoordelijk voor voelt. Dat is één van de belangrijkste kernwaarden waar alle VINCI bedrijven in geloven. En deze kernwaarde zet de VINCI Foundation NL ook in om projecten succesvol te ondersteunen met medewerkers die de rol van sponsor willen oppakken om zich te verbinden aan het doel van een project.

Wat kenmerkt een sponsor?

Het is een medewerker van één van de VINCI bedrijven in Nederland die zich wil inzetten voor een sociaalmaatschappelijke organisatie die een duurzaam project heeft dat de VINCI Foundation NL kan ondersteunen. Door bijvoorbeeld:

  • de projectaanvraag in te dienen.
  • contactpersoon te zijn tussen de organisatie die wordt gesteund en de VINCI Foundation NL.
  • betrokken te zijn of te blijven, bijv. als vrijwilliger, bij het project of de organisatie.
  • zijn of haar competenties in te zetten voor de organisatie of het project.