Over ons

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken.

In 2014 namen de VINCI bedrijven in Nederland het initiatief tot de oprichting van de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers inclusie te bevorderen, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL doet dit door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Ondersteunen met denkkracht en donaties

De VINCI Foundation NL geeft niet alleen steun in de vorm van donaties, maar stimuleert ook VINCI medewerkers om zich in te zetten met hun denkkracht bij de organisaties. Deze medewerkers noemen we sponsors bij de VINCI Foundation. In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen voor organisaties waarbij ze betrokken zijn of bijvoorbeeld vrijwilliger. Zo kunnen ze zich op een duurzame wijze inzetten voor deze organisaties. Ze mogen ook hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de ingediende projecten of andere acties.

Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken werkt de VINCI Foundation NL met twee thema’s:

  1. Het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt.
  2. Het bouwen aan een betere samenleving.

VINCI Foundation mogelijk door de VINCI bedrijven in Nederland

De bedrijven en merken achter de VINCI Foundation NL zijn:

Hoogtepunten in het bestaan van de VINCI Foundation NL

2014

In 2014 is de VINCI Foundation NL opgericht om organisaties met een sociaalmaatschappelijk doel te ondersteunen. In het eerste jaar werden twee projecten die werden aangedragen door VINCI medewerkers ondersteund.

2018

Ons lustrumjaar! In vijf jaar werden 14 projecten ondersteund.

2020

In dit bijzondere jaar waarin de Corona pandemie begon, lanceerde VINCI een specifieke oproep om ook medische en educatieve instellingen te ondersteunen. De VINCI Foundation NL ondersteunde dit jaar 20 projecten, waarvan 17 Coronagerelateerd waren.

2021

Wederom 3 mooie projecten aangedragen door medewerkers en gehonoreerd.

2024

Dit jaar vierden we het 10-jarige jubileum met sponsors, de selectiecommissieleden en leden van de Board. We staken onze handen uit de mouwen bij St. (Be)leef de Peerdegaerdt, een van de ondersteunde projecten in 2023