"VINCI Foundation geeft mij een gevoel van trots"

“Mijn doel is om samen met VINCI collega’s nog meer mooie initiatieven en projecten te kunnen ondersteunen, dankzij collega’s die ons in contact brengen met inspirerende sociaalmaatschappelijke organisaties.”

Jeroen is sinds begin 2022 voorzitter van de selectiecommissie van de VINCI Foundation NL. Hij kwam in 2015 voor het eerst in aanraking met de VINCI Foundation en was direct geraakt door het hulpvolle karakter van de stichting én de selectiecommissie.

“In 2015 diende ik bij de VINCI Foundation een project in, voor stichting Vier het Leven. Ik was al langere tijd in contact met de stichting en door de oprichting van de VINCI Foundation NL zag ik mijn kans schoon om de stichting nog beter te kunnen ondersteunen. Helaas kreeg ik – en achteraf gezien terecht ook – het aanvraagformulier teruggestuurd met de mededeling dat mijn project helaas niet paste binnen de selectiecriteria van de VINCI Foundation. Ik ben nogmaals met Vier het Leven rond de tafel gegaan en heb uiteindelijk met behulp van de selectiecommissie van de VINCI Foundation een nieuw en beter passend project kunnen indienen dat wél binnen de criteria past.

Super dat ik met behulp van de VINCI Foundation NL in staat was om Stichting Vier het Leven te ondersteunen en hen kon helpen met het digitaliseren van de stichting, zodat de stichting met nog veel meer eenzame ouderen in contact kwam en hen mee kon nemen voor een dag vertier.
Het maakt mij trots dat we als beursgenoteerd bedrijf zoiets moois kunnen en willen betekenen voor een maatschappelijke organisatie die ondersteuning kan gebruiken. Ik twijfelde dan ook geen moment toen ik werd gevraagd om lid te worden van de selectiecommissie.

Sinds 2022 ben ik voorzitter van onze betrokken en gemotiveerde selectiecommissie en stel ik mijzelf ten doel om meer collega’s te inspireren en motiveren om een project in te dienen en te helpen met hun aanvraag. Er wordt van een sponsor ook niet meer verwacht dat deze actief betrokken is bij de organisatie die ondersteuning kan gebruiken. Hierdoor hopen we als selectiecommissie dat meer VINCI collega’s een project kunnen indienen en we daardoor samen nog veel meer mooie initiatieven en projecten kunnen ondersteunen. Dit kan alleen met behulp van collega’s die ons in contact brengen met inspirerende, sociaalmaatschappelijke organisaties.”

Ken jij ook een stichting of organisatie die de hulp kan gebruiken van de VINCI Foundation NL? Dien dan zelf ook een project in. Bij vragen of onduidelijkheden over het aanvraagformulier kun je contact opnemen met jouw HR business partner of met de VINCI Foundation. Zij helpen je graag verder.