Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt helpt thuiszitters op weg

Projectnieuws

18 december 2023

Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt helpt thuiszitters op weg

Op Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen worden diverse activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan het versterken van sociale cohesie en het verbeteren van het welzijn van mens en dier.

Zo zet stichting (Be)leef De Peerdegaerdt zich in voor kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 27 jaar die zijn uitgevallen op school of hun opleiding. Ieder kind heeft in Nederland het recht om zich voor te bereiden op een glansrijke toekomst middels onderwijs, maar helaas blijkt in de praktijk dat er duizenden kinderen en jongvolwassenen thuis zitten doordat het onderwijs niet aansluit op hun manier van leren of een combinatie van diverse factoren.

Thuiszitten schaadt de ontwikkeling van kinderen, kan problemen in een latere toekomst veroorzaken en zorgt daarnaast voor een grote belasting van ouders of verzorgers en andere leden van het gezin. Het is daardoor van groot belang dat thuiszittende kinderen snel weer op weg geholpen worden en weer kunnen meedoen in de maatschappij.

Met het programma “Op weg” van Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt kunnen thuiszitters terecht voor begeleiding om hen weer op weg te helpen richting werk, school en de maatschappij. Zorgboerderijen beschikken vaak over specifieke kwaliteiten waar uiteenlopende doelgroepen baat bij hebben in hun begeleiding. Onderdeel zijn van een sociale gemeenschap, zinvolle activiteiten doen, de band tussen begeleider en cliënt en een groene omgeving dragen hier in positieve zin aan bij. Ook het feit dat de boerderij een informele, niet-zorg-context biedt is voor de deelnemers van het programma “Op weg” een fijn gegeven. Ze waarderen dat ze op deze manier deel kunnen uitmaken van het ‘normale leven’.

Het aantal thuiszitters in Nederland stijgt vrij fors, waardoor Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt hun activiteiten wil uitbreiden om meer thuiszitters te kunnen begeleiden. Om deze thuiszitters op te vangen heeft de stichting behoefte aan een prikkelvrije binnenruimte.

Rico in ’t Veld is sponsor van dit bijzondere project. “Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt is een bijzondere stichting die zich belangenloos inzet als verbinder voor mensen die dit hard nodig hebben. Blij dat ik via deze weg een steentje kan bijdragen en dit initiatief kan ondersteunen.”

De stichting is reeds gestart met de uitbreiding; de prikkelvrije binnenruimte wordt gerealiseerd. De VINCI Foundation ondersteunt dit mooie initiatief met meubilair om de binnenruimte in te richten.