Jongeren én ouders betrekken bij de maatschappij

Stichting Diverz versterkt de eigen kracht van inwoners van Zwijndrecht en zet zich in voor leefbare wijken.

Projectnieuws

29 december 2023

Jongeren én ouders betrekken bij de maatschappij

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht, daar zet Stichting Diverz zich iedere dag voor in met passie, energie en enthousiasme. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende) organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt de stichting bij aan de zelfredzaamheid.

Elk jaar worden er diverse activiteiten ontwikkeld door Stichting Diverz op de wijklocatie Xiejezo voor jongeren uit de buurt. Dit zorgt voor veel terugkerende contacten met deze jongeren. Stichting Diverz gaat uit van de eigen kracht van inwoners en zorgt er met hun laagdrempelige aanpak voor dat het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de jongeren worden verstevigd en dat zij meer over zichzelf praten. Ze vertellen dan bijvoorbeeld over hun talenten, maar ook over hun zorgen voor de toekomst of dat ze met bepaalde omstandigheden worstelen. Het doel van de stichting is dan ook om de contacten met de ouders te verstevigen en de jongeren te ondersteunen waar mogelijk.

Eén van de activiteiten die Stichting Diverz organiseert, is een zomerkamp voor circa 30 kinderen. Deze kinderen zijn dan een week weg uit de thuissituatie. In deze week leren ze regels en structuur, samenwerken en zelfstandig zijn. Beweging, gezonde voeding en een gezonde leefstijl staan hierbij centraal. Alle activiteiten staan in het teken van kansen creëren, kansen grijpen en zelfvertrouwen. Om het belang van de regels en structuur door te voeren naar de thuissituatie, wordt de ouderbetrokkenheid bevorderd door gesprekken te voeren met de gezinnen – thuis of in Xiejezo.

Om goede begeleiding te kunnen bieden en om elk jaar een zomerkamp te kunnen organiseren, zijn diverse trainingen en materialen nodig die het begeleiden van de jongeren mogelijk maakt. De VINCI Foundation ondersteunde deze aanvraag. Pieter Visser is business unit manager bij Verkerk en sponsor van dit prachtige project: “Ik ben al een tijdje in contact met Diverz en we hebben al eerder samen met de VINCI Foundation een project opgepakt. Toen ik hoorde dat er bij Diverz hulp nodig was voor het ontwikkelen van het zomerkamp, heb ik gekeken of ik mogelijkheden zag om weer een steentje bij de dragen. Dankbaar dat dit mogelijk is en dat Diverz het zomerkamp kan voortzetten!”