Professionele apparatuur om hout te bewerken

Van hout wordt bij de Stichting Het Werk(t) van alles gemaakt, zoals banken, kinderkeukentjes of containerbakken door de jongeren die hier een leerwerkplek hebben.

Projectnieuws

01 februari 2018

Professionele apparatuur om hout te bewerken

Op een industrieterrein in Spankeren bevindt zich de gezellige werkplaats van Stichting Het Werk(t), waar Jos van Uden van VINCI Energies de cheque overhandigde namens de VINCI Foundation NL. De jongeren, die daar hun leerwerkplek hebben gevonden, lieten vol trots zien ze allemaal hadden gemaakt. Een veilige haven om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten.

Stichting Het Werk(t) biedt jongeren in een achterstandsituatie een leerwerkplek aan om zich te ontwikkelen en hiermee een nieuw perspectief te bieden en zo bij te dragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving. De focus van de begeleiding ligt daarbij op het bevorderen van maatschappelijke participatie en op vergroting van de zelfredzaamheid van de deelnemer en het opdoen van werkervaring, leren samenwerken, opbouwen zelfrespect en vertrouwen. Op de leerwerkplek leren de jongeren houten meubels te maken.

René Hoevers: “Alles wat je aandacht geeft groeit, zo sta ik in dit werk. En met deze overtuiging ben ik in het najaar 2016 gestart met twee mensen en inmiddels begeleiden we nu 16 jongeren. In het afgelopen jaar zijn er 4 jongeren doorgestroomd naar een baan.”

Het ontbreekt Het Werk(t) aan een goede afzuiginstallatie en zaagmachines. Dit is nodig om een goede en veilige werkplek te creëren waar jongeren goed kunnen leren met professionele machines om te gaan en zo beter voorbereid zijn op het ‘echte werk’. Met de ondersteuning van de VINCI Foundation NL wordt dit nu werkelijkheid.