Ondersteuning Diverz bij hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Pieter Visser, werkzaam bij Verkerk, diende een aanvraag voor Stichting Diverz in om het verblijf van ruim 150 Oekraïense vluchtelingen in Zwijndrecht te verbeteren.

Solidariteitsproject

30 mei 2022

Ondersteuning Diverz bij hulp aan Oekraïense vluchtelingen

In april liet de VINCI Foundation weten een bedrag te hebben vrijgemaakt om projecten te ondersteunen die het leven van Oekraïense vluchtelingen in Nederland een stukje aangenamer maakt. VINCI leeft mee met de inwoners van Oekraïne die momenteel slachtoffer worden van het oorlogsgeweld en wil op haar manier zorgen voor betere leefomstandigheden voor vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Het eerste Diverz solidariteitsinitiatief voor deze vluchtelingen werd ingediend door Pieter Visser, werkzaam bij Verkerk en sponsor van project Diverz.

Diverz is een organisatie die zich inzet voor leefbare wijken en het welzijn van iedereen in Zwijndrecht. Sinds 2022 hoort daar ook een groep Oekraïense vluchtelingen bij. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende) organisaties doet Diverz er alles aan om de 150 vluchtelingen in Zwijndrecht zo goed mogelijk op te vangen in de eigen gemeente, door niet allen te zorgen voor onderdak, maar ook te voorzien in middelen die het verblijf in Nederland iets aangenamer kunnen maken.

De aanvraag voor ondersteuning van de VINCI Foundation betreft diverse middelen die in de basis noodzakelijk zijn. Zo zijn er Chromebooks nodig voor de kinderen die in speciaal ingerichte klassen op twee verschillende scholen in Zwijndrecht onderwijs krijgen, is er gedacht aan laptops voor oudere kinderen en volwassenen om in contact te zijn met hun school of werkgever in Oekraïne en wordt er tevens gevraagd om tafeltennistafels en sportkleding om te zorgen voor sport en spel en daarmee een moment van ontspanning voor kinderen en volwassenen. VINCI Foundation NL honoreert deze aanvraag maar al te graag en dankt Pieter Visser van harte voor zijn aanvraag.