Een veilige plek om jezelf te zijn

Thuis de Amstel is een fijne, veilige en herkenbare plek waar de jongvolwassen met een beperking zich thuis voelen, plezier hebben en een normaal leven kunnen leiden midden in de samenleving.

Projectnieuws

03 maart 2022

Een veilige plek om jezelf te zijn

Een echt feest werd het in Waalwijk bij de uitreiking van de VINCI Foundation cheque door Sandra Trouwborst van Freyssinet aan Rinke en Kira, toekomstige bewoners van Thuis De Amstel. En natuurlijk werd ook sponsor Gert Lebbink in het zonnetje gezet.

Een groep ouders heeft het initiatief genomen om een beschermde woonomgeving met de benodigde zorg te ontwikkelen voor jongvolwassenen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze hebben hiervoor stichting Ons Plan opgericht en in samenwerking met Woningcorporatie Casade een mooi plek gevonden waar het oude buurthuis De Amstel in Waalwijk stond. Inmiddels is het buurthuis afgebroken en wordt het nieuwe gebouw ‘Thuis De Amstel’, een fijne, veilige en herkenbare plek waar de jongvolwassen bewoners zich thuis kunnen voelen, neergezet. Ons Plan wil dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Alle bewoners hebben werk of dagbesteding en als ze weer terugkomen hiervan dan is de zorg en begeleiding geregeld, dag en nacht.

Kira: “Mijn hondje verhuist ook mee naar mijn appartement, dat vind ik heel fijn.”

Rinke: “Het leukste is dat ik helemaal zelf mijn kamer mag inrichten.”

Gert Lebbink had persoonlijk al ervaring met eenzelfde soort initiatief in zijn eigen omgeving. Toen de aanvraag via de website van de VINCI Foundation bij hem werd neergelegd met de vraag om sponsor te worden was het antwoord direct volmondig ja. Gert: “Er komt zoveel bij kijken als je als ouders een zo’n initiatief start. Heel fijn dat ik mijn ervaring met hen kon delen.”

In het voorjaar van 2022 wordt Thuis de Amstel in gebruik genomen. Ons Plan diende een aanvraag in bij de VINCI Foundation voor de inrichting van de gemeenschappelijke woonkamer en keuken, waar de bewoners met elkaar kunnen eten en drinken, ontmoeten en samen kunnen recreëren. Dit ondersteunt de VINCI Foundation NL met plezier.