Uniek tafelen met de buren

Projectnieuws

29 december 2022

Uniek tafelen met de buren

Samen koken en eten verbindt. Stichting Uniek Uden start met een kookinitiatief voor bewoners en buren. 

Er is volop bedrijvigheid met verhuizers en klussers in het mooie nieuwe gebouw in Uden, wat bijna gereed is voor bewoning, als Carla Uijtewaal de cheque voor keukenmaterialen overhandigt aan Ruud Sanders en Jan-Willem Hermans van Stichting Uniek, ouder Monique Koopman en bewoonster Iris.  

In het centrum van Uden wordt gewerkt aan een ‘uniek’ wooninitiatief. Een huis met appartementen en gemeenschappelijke ruimtes voor jongvolwassen vrouwen met een verstandelijke beperking. Dit wooninitiatief is opgezet door een aantal ouders, die zich verenigd hebben in de stichting Uniek Uden, zodat zij hun dochters een veilige woonomgeving kunnen bieden en hun zelfredzaamheid vergroot wordt. Op 9 januari 2023 verhuizen de dames naar hun nieuwe plek. 

Samen koken en eten verbindt 

De nieuwe woonvoorziening is ontwikkeld in een gebied waar veel ouderen wonen. De stichting wil beide generaties bij elkaar brengen door een terugkerende kookactiviteit te organiseren voor de buurtbewoners. Elke 2 maanden wordt de keuken beschikbaar gesteld om samen met belangstellenden uit de wijk te koken en te eten. Uniek aan het project is dat het eten niet vanuit een grote keuken wordt aangeleverd, maar dat de bewoners samen met de buren de maaltijden bereiden met verse seizoensgebonden ingrediënten. Samen koken en eten verbindt. Door die verbinding hopen ze eenzaamheid bij zowel de senioren als de dochters te voorkomen. Door hun handicap is de sociale kring klein. Stichting Uniek wil dat hun dochters volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast vinden ze het net zo belangrijk dat de bewonersgroep ook samen activiteiten onderneemt, waarbij ze hen in dit geval zelfstandig willen leren koken. Met als doel hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken ten behoeve van de zelfredzaamheid en het leven voor hen begrijpelijker, beïnvloedbaarder en zinvoller wordt. 

VINCI Foundation ondersteunt dit mooie initiatief van harte met de benodigde keukenmaterialen voor het kookproject.