Een eigen plek, rol en waardigheid voor iedereen, juist in deze bijzondere tijd

: Oog hebben voor de samenleving past bij onze manier van denken. Juist ook in deze tijd. De VINCI Foundation NL stelt extra budget beschikbaar om organisaties te ondersteunen om mensen te kunnen blijven helpen.

Algemeen

28 april 2020

Een eigen plek, rol en waardigheid voor iedereen, juist in deze bijzondere tijd

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. VINCI Foundation NL ondersteunt al ruim 6 jaar projecten in de maatschappij om mensen te helpen om weer deel te nemen aan de maatschappij, zoals bijvoorbeeld het TICOhuis in Oosterhout, Vier het Leven en New Dutch Connection.

Door de Corona virusuitbraak zien we dat veel organisaties en de mensen die door hen geholpen worden tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat kan, omdat het bijvoorbeeld moeilijker is om de 1,5 meter afstand te hanteren. Vanuit de VINCI Foundation NL wordt daarom budget beschikbaar gesteld om organisaties extra te ondersteunen en ze toch mensen kunnen blijven helpen.

Welke organisaties komen hiervoor in aanmerking?

  • Zorg- of onderwijsinstellingen;
  • Non-profit organisaties;
  • Sociale onderneming met een maatschappelijk sociaal doel.

Het budget dat nodig is dient te worden ingezet voor een Corona gerelateerd project en heeft een duurzaam karakter waarmee de doelgroep wordt geholpen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.