5 projecten worden bezocht in het lustrumjaar

Van de dertien ingediende projecten worden er vijf in de komende tijd bezocht. Zo leren we de organisatie, de sponsors en de mensen achter de organisatie beter kennen.

Algemeen

05 oktober 2019

5 projecten worden bezocht in het lustrumjaar

5 projecten worden bezocht in het lustrumjaar

VINCI Foundation NL heeft in dit lustrum jaar dertien projectaanvragen ontvangen. Inmiddels zijn alle ingediende projecten door de Selectiecommissie bestudeerd en besproken. Er zijn vijf projecten geselecteerd om bezocht te gaan worden door leden van deze commissie.

Deze vijf projecten voldoen op het eerste gezicht aan de criteria van de VINCI Foundation NL. Om een goed beeld te krijgen van de organisatie en het project waarvoor ondersteuning wordt gevraagd worden projectbezoeken gedaan. Het is een goede manier om de organisatie, de sponsors (medewerkers die actief zijn bij de organisaties) en de mensen achter de organisatie beter te leren kennen. Met de bevindingen van deze projectbezoeken wordt een advies uitgebracht aan het bestuur van de VINCI Foundation NL.

In december wordt bekend welke projecten gaan worden ondersteund.