Samen actief voor goede doelen

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers te werken aan een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen in de samenleving.

Algemeen

13 maart 2014

Samen actief voor goede doelen

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.

De VINCI Foundation NL wil dit doen door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.
Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken zal de VINCI Foundation NL met twee thema’s werken in de strijd tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.
De VINCI Foundation NL kent financiële steun toe en stimuleert tegelijkertijd de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een sponsorschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties.