Jongeren enthousiast maken over sporten bij een vereniging

Alex Pols, business unit manager bij VanderLinden, is sponsor van dit prachtige project: Speciale voetbaldagen.

Projectnieuws

22 mei 2023

Jongeren enthousiast maken over sporten bij een vereniging

Sporten en onderdeel zijn van een sportclub is heel belangrijk voor jong en oud.  De stichting Speciale Voetbaldagen zet zich belangeloos in om mensen met een beperking een mooie sportdag te bezorgen waarbij spelplezier en bewegen het belangrijkste is.

Jongeren – maar ook volwassenen – met een beperking, ervaren een hoge drempel om zich aan te melden bij een voetbalvereniging of sportclub. Stichting Speciale Voetbaldagen organiseert daarom voetbaldagen voor deze mensen in het bijzonder om hen te laten inzien dat ze goed mee kunnen doen en dat sporten erg fijn en belangrijk is. Met het organiseren van deze sportdagen hoopt de stichting dat zij de deelnemers kan enthousiasmeren en de drempel kan verlagen om zich aan te melden bij een sportvereniging.

Alex Pols diende een aanvraag in bij de VINCI Foundation NL om ervoor te zorgen dat de stichting deze dagen kan blijven organiseren. Elk jaar ging de stichting op zoek naar sponsoren om deze dagen te kunnen organiseren om bijvoorbeeld sport- en spelmateriaal te huren. De VINCI Foundation NL ondersteunt alleen duurzame projecten en stelde daarom een bedrag beschikbaar om het sport- en spelmateriaal, dat voor elke sportdag nodig is, te kopen.

 

Alex Pols: ‘De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het heel mooi om te zien hoe stichting Speciale Voetbaldagen sport heel laagdrempelig maakt. De kinderen en volwassenen zijn welkom om op een veilige manier kennis te maken met sport. Ik raakte op een BBQ aan de praat met iemand die actief is in de stichting. Ik werd direct geraakt door het enthousiasme en de toewijding. Geweldig om te zien hoe deze personen naast hun reguliere werk een stichting runnen waarmee ze met zeer weinig middelen jaarlijks honderden kinderen en volwassenen laten zien en voelen dat ze er écht toedoen, dat is ook inclusiviteit! Het is dan ook prachtig dat we vanuit VINCI Foundation de stichting kunnen ondersteunen.’