Een heel bijzonder jaar om op terug te kijken

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar om op terug te kijken, daarom hebben we alle projecten en activiteiten samengebracht in een jaarverslag.

Algemeen

28 juli 2021

Een heel bijzonder jaar om op terug te kijken

De VINCI Foundation NL is al zeven jaar actief in het ondersteunen van sociaalmaatschappelijke projecten. Wij doen dit omdat het past bij onze manier van denken en doen om oog te hebben voor de samenleving waarin we leven en deze met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken en buitensluiting te voorkomen. Dat doen we door projecten die aangedragen worden door medewerkers van de VINCI bedrijven in Nederland te ondersteunen met financiële middelen en hen tijd ter beschikking te stellen om de projecten te helpen met hun expertise. In 2020 ondersteunden we drie bijzondere projecten die de sociale integratie bevorderen: Stichting het Peuterfonds, Schipper mag ik ook eens varen en Samen Sterker.

In april 2020 heeft de VINCI-groep, als reactie op de verspreiding van het Coronavirus, besloten uitzonderlijke steun te verlenen aan belanghebbenden in de frontlinie van de Coronacrisis: verstrekking van voedsel, medische bijstand, noodopvang, maar ook steun voor jeugdzorg en sociale en professionele integratie. Dankzij aanvullende financiering door VINCI-bedrijven in Nederland en de persoonlijke steun van VINCI-medewerkers heeft de VINCI Foundation NL in deze turbulente tijden in totaal 17 maatschappelijke organisaties extra kunnen helpen met een totaalbedrag van
€ 139.749,- in twee maanden tijd.  In dit jaaroverzicht kun je verderop lezen welke organisaties er door ons zijn ondersteund. Ik ben trots op de flexibiliteit van onze organisatie, omdat in tijden van nood blijkt dat we weerbaar en creatief zijn om snel mensen en organisaties te helpen die het nodig hebben. In deze bijzondere periode is het selectieproces van de VINCI Foundation NL geëvolueerd van een periode van een jaar naar 6 weken om acute hulp snel te kunnen geven. Deze nieuwe aanpak blijven we nu hanteren voor alle projecten. Elke vier maanden komt het bestuur bijeen om ingediende projecten te beoordelen. Zo wordt onze betrokkenheid naar de maatschappij geïntensiveerd.

Veel van deze projecten die zijn ondersteund, zijn aangedragen door VINCI medewerkers en worden nog steeds gesteund. De VINCI medewerkers doen dit namelijk omdat ze het belangrijk en zinvol vinden en een verschil willen maken. Mooi om te zien en te ervaren en daarom wil ik iedereen die zich hiervoor heeft ingezet echt van harte bedanken. Super gedaan!

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Download het jaarverslag via deze link. Veel leesplezier!

Rob van Kaathoven, voorzitter VINCI Foundation NL en Managing Director ICT VINCI Energies Nederland