Een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen

VINCI Foundation NL bestaat vijf jaar en er worden wederom twee nieuwe projecten, die door medewerkers zijn aangedragen, ondersteund. Mooi begin van 2019!

Algemeen

05 januari 2019

Een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen

In 2019 bestaat VINCI Foundation NL vijf jaar en worden er wederom twee nieuwe projecten, die door medewerkers zijn aangedragen, ondersteund. Een mooi begin van ons lustrumjaar!

Met alle inzet van medewerkers, business unit managers, hr collega’s en natuurlijk de organisaties die zich vol energie zich inzetten voor bijzondere doelen zijn er in deze afgelopen vijf jaar 13 prachtige projecten gesponsord. VINCI Foundation NL bedankt iedereen voor zijn inzet en hoopt in 2019 wederom projecten te ondersteunen om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.

VINCI Foundation NL ondersteunt met menselijke en financiële middelen organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken werkt de VINCI Foundation NL met twee thema’s in de strijd tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

Medewerkers van VINCI en VINCI Energies bedrijven in Nederland kunnen ook in dit jaar projecten indienen om in aanmerking te komen voor sponsoring in 2020. Er kunnen aanvragen worden ingediend tot 30 juni 2019.