3 projecten zijn bezocht

De selectiecommissie heeft de geselecteerde projecten bezocht en een advies gestuurd naar de Board. Begin december wordt duidelijk welke projecten volgend jaar kunnen rekenen op de steun van de VINCI Foundation.

Algemeen

20 juli 2015

3 projecten zijn bezocht

VINCI Foundation NL ondersteunt met menselijke en financiële middelen organisaties  die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken werkt de VINCI Foundation NL met twee thema’s in de strijd tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

Drie van de zeven ingediende projecten voldeden aan deze thema’s. De leden van de Selectiecommissie hebben de geselecteerde projecten bezocht om te toetsen of de organisatie en het project in lijn liggen met de criteria van de VINCI Foundation NL. Het definitieve advies van de Selectiecommissie wordt begin december voorgelegd aan de Board. Dan wordt besloten welke projecten kunnen rekenen op een financiële en menselijke bijdrage.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen er weer nieuwe projecten worden ingediend.

Meer nieuwsberichten