Zonder sponsors geen VINCI Foundation NL

De projecten die werden ondersteund door de VINCI Foundation NL.

VINCI Foundation NL bestaat 5 jaar, een mooi moment om eens terug te kijken naar alle projecten, die we hebben ondersteund, de revue te laten passeren.

 • De projecten van VINCI Foundation NLTwente Decadente Chocolaterie, bonbons maken om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Positive Behavior Support om jongeren te trainen in positief gedrag.
 • 3 IT Academies helpt bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren.
 • De Leuke School voor jongeren waar ze leren door te doen.
 • Het Werk(t) bevordert maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
 • Talentontwikkeling = Topsport om vrouwen te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • 4DW.Care helpt mee aan de toekomst en verbetering van de eigen situatie van mensen.
 • Een Nieuwe Kans begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk.
 • Vier het Leven voorkomt eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen.
 • Playing for Sucess om kinderen op hun eigen niveau te laten presteren.
 • Matching for Success helpt jongeren op weg naar een opleiding of nieuwe baan.
 • TICOHuis biedt mensen met verstandelijke beperking een eigen thuis.
 • Empower werkt aan zelfredzaamheid van mensen door o.a. sport.

Deze 13 projecten maakten het mogelijk om ruim 600 mensen een steuntje in de rug te bieden en zich weer meer onderdeel te laten zijn van onze samenleving. Hartelijk dank aan alle organisaties achter deze projecten die elke dag zich hiervoor inzetten.