De Leuke School />” />
Leren door doen!

De Leuke School

Stichting Goed Bezig in Groningen heeft diverse, met name technische werkprojecten voor jongeren met afstand tot school, werk of maatschappij. Met het project De Leuke School wil Goed Bezig een nieuw soort onderwijs aanbieden. De Leuke School wordt een plek waar jongeren kunnen kiezen wat ze willen leren en dat vervolgens leren door te ‘doen’.

Projectaanvraag: ontwikkeling lesmateriaal

De jongeren die bij Stichting Goed Bezig in Groningen werken en leren, hebben veel talent maar meestal geen zitvlees. Het onderwijssysteem in Nederland is daar niet op ingericht, waardoor veel van deze jongeren daar uitvallen. Met alle gevolgen voor hun toekomst van dien. Aan de andere kant komt vanuit het bedrijfsleven het signaal dat de aansluiting van het huidige (technische) onderwijs op de praktijk nogal te wensen overlaat en dat leerlingen die met een diploma de arbeidsmarkt op komen, amper de vaardigheden hebben waar het bedrijfsleven om vraagt. Door de bijdrage van de VINCI Foundation NL werd het project De Leuke School mogelijk en zijn er inmiddels 10 lessen ontwikkeld waar vaardigheden aan bod komen als  ‘kiezen’, ‘doorzetten’, ‘zelfstandig wonen’ en ‘omgaan met tegenslag’. Ook wel life skills genoemd.

Sponsorschap:

De sponsor van dit project is Bert Buitjes (voormalig Actemium).

  • Hij adviseert de Leuke school