Rodney_website“>” />” />
zelfredzaamheid bevorderen voor jongeren

Project Empower

Stichting Empower begeleidt kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. Doel is het ontwikkelen van o.a. zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid.

Projectaanvraag: 9-persoonsbus
Vast onderdeel in de begeleiding is ook het deelnemen aan lokale sportactiviteiten in groepsverband. Momenteel zijn hier vrijwilligers voor nodig die met eigen auto’s de jongeren naar de locaties toebrengen. Door te beschikken over een eigen vervoersmiddel wordt Stichting Empower minder afhankelijk van vrijwilligers en worden de vervoerskosten verlaagd. Hierdoor wordt het mogelijk om meer jongeren te begeleiden op een veilige en duurzame manier.

Sponsorschap:
Hester den Buurman en Jan Burgman, werkzaam bij Omexom in Zwolle