sport
sponsors zijn essentiële sleutelfiguren

Een project wordt een succes als iemand zich er werkelijk verantwoordelijk voor voelt. Dat is één van de belangrijkste kernwaarden waar alle VINCI bedrijven in geloven. En deze kernwaarde zet de VINCI Foundation NL ook in om projecten succesvol te ondersteunen in de vorm van een sponsor of meerdere sponsors die zich verbinden aan het doel van het project.

De sponsors zijn de essentiële sleutelfiguren voor VINCI Foundation NL. Zij zijn de dragers van de projecten en de spil tussen de organisatie die wordt gesteund en de VINCI Foundation NL.

Aan welke voorwaarden moet een sponsor voldoen?

  • Hij is allereerst een medewerker met een vast dienstverband bij één van de VINCI bedrijven in Nederland.
  • Hij kent een project in zijn omgeving die voldoet aan de uitgangspunten van de VINCI Foundation NL.
  • Hij wil zijn competenties inzetten om het project te ondersteunen gedurende de looptijd van het project.

Wat moet een sponsor doen?

  • Hij is project partner.
  • Hij dient het project in.
  • Hij ondersteunt het project met zijn competenties.
  • Hij blijft het project volgen tot de doelstellingen zijn behaald.
  • Hij is de linking pin vanuit het project naar de VINCI Foundation NL.