De Leuke School krijgt vliegende start!

Op maandag 11 januari kreeg Stichting Goed Bezig in Groningen de cheque overhandigd van de VINCI Foundation NL. De  bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van De Leuke School. Met dit initiatief gaat de stichting op een bijzondere manier zowel werkinhoudelijke als life skills trainingen aanbieden aan haar deelnemers, die afstand hebben tot werk, school of maatschappij. Dankzij de bijdrage kunnen dit jaar 10 trainingen en een 3D-groeimodel worden ontwikkeld.

Lees hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden:
De Leuke School in het nieuws april 2016

De Leuke School
De Leuke School wordt een plek waar jongeren (en later ook volwassenen) kunnen kiezen wat ze willen leren en dat vervolgens leren door te ‘doen’. Door nauw samen te werken met bedrijven die een concrete vraag hebben, kan de stichting de kansen voor haar deelnemers op een baan en/of aansluiting op onze (participatie)maatschappij enorm vergroten.

De ‘output’ van De Leuke School zijn jongeren die beter zijn voorbereid en toegerust op deelname aan onze maatschappij, school of werk, met meer vaardigheden, meer zelfvertrouwen, meer zelfredzaamheid, meer aansluiting en meer kansen. De stichting ontwikkelt De Leuke School in een 3D-groeimodel. Dat houdt in dat na het eerste jaar het aantal trainingen groeit, de trainingen ook aangeboden gaan worden aan andere doelgroepen en het concept landelijk uitgerold kan worden.

Aanleiding
De jongeren die bij Stichting Goed Bezig in Groningen werken en leren, hebben veel talent maar meestal geen zitvlees. Het onderwijssysteem in Nederland is daar niet op ingericht, waardoor veel van deze jongeren daar uitvallen. Met alle gevolgen voor hun toekomst van dien. Aan de andere kant komt vanuit het bedrijfsleven het signaal dat de aansluiting van het huidige (technische) onderwijs op de praktijk nogal te wensen overlaat en dat leerlingen die met een diploma de arbeidsmarkt op komen, amper de vaardigheden hebben waar het bedrijfsleven om vraagt.

Daarnaast ziet de stichting in haar dagelijkse praktijk, maar ook maatschappij breed, dat jongeren veel skills die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het leven, nergens krijgen aangereikt. Thuis niet, op school niet en in hun sociale netwerk niet. Denk aan vaardigheden als ‘kiezen’, ‘doorzetten’, ‘zelfstandig wonen’ en ‘omgaan met tegenslag’. Life skills noemen we ze ook wel. De combinatie van deze drie signalen is voor de stichting de basis van het plan om een nieuw soort onderwijs te gaan aanbieden, onder de naam De Leuke School.

De sponsors van dit project zijn Yvonne Sierra-Fernandez (Axians in Groningen) en Bert Buitjes (voormalig Actemium).

Bert Buitjes Yvonne Sierra-Fernandez