Goed materiaal om te kunnen leren
Bevorderen van culturele diversiteit

Goed materiaal om te kunnen leren

De vereniging Grappa wil de culturele diversiteit bevorderen, iedereen toegang bieden tot burgerschap en tot werk. De vereniging staat open voor kinderen en leerkrachten met een verschillende culturele achtergrond. Zij biedt opleidingen Frans als vreemde taal en vorming die mensen helpt om zichzelf te zijn en de stap te zetten naar de arbeidsmarkt.

Financiering: 6.000 euro
Met de steun van het Fonds VINCI zal het mogelijk zijn de mensen die vorming volgen beter te onthalen, dankzij de renovatie van de voordeur, de aankoop van degelijke tafels en stoelen en functionele bureaus. Er komen krachtige computers voor de leerlingen en de leerkrachten en hun website zal ook in een nieuw kleedje gestoken worden.

Sponsorschap:

Tommas Panepinto, Informaticus Cegelec nv

  • Hij zal zorgen voor de maintenance van het computernetwerk.
  • Hij zal assistentie verlenen van op afstand indien nodig.
  • Hij zal op termijn het computerpark vernieuwen en zich laten bijstaan door een grafisch bureau voor de renovatie van hun website.