Een plek om op adem te komen
De vereniging Stappen biedt opvang en begeleiding van een twintigtal meisjes

Een plek om op adem te komen

De vereniging Stappen biedt opvang en begeleiding van een twintigtal meisjes (van 13 tot 18 jaar) die zijn geplaatst door de jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. In de rust van het dorp Vinderhoute biedt het project ‘Buiten Beeld’ een alternatieve opvang voor jongeren die de school en/of het beroepsleven de rug hebben toegekeerd en bijzonder moeilijk hun plaats vinden in de samenleving en het leven. De opvoeders en vrijwilligers stellen hen voor om deel te nemen aan workshops koken, muziek, tuinieren, fietsen herstellen… Dat alles met de bedoeling om hun opnieuw zin te geven om iets te gaan doen, om verantwoordelijkheid op te nemen, zich nuttig te maken en zich weer open te stellen voor de wereld.

Financiering: 10.200 euro
De steun van het Fonds VINCI zal dienen voor de aankoop van materiaal voor het organiseren van de diverse workshops.

Sponsorschap:

Els Van Den Eynde, Business Unit Controller Omexom Belgium
Als sponsor zal zij een kook-en fietsatelier organiseren en de vereniging helpen aan fundraising te doen bij onze leveranciers en bepaalde service clubs.