foto

Disclaimer

Dit is de internet website van VINCI Foundation NL onder de domeinnaam: www.vincifoundation.nl hierna aangeduid als “website”.

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen vallen onder de competentie van de bevoegde Nederlandse rechter. In het geval een onderdeel van deze voorwaarden volgens Nederlands recht nietig is, zal het desbetreffende deel van de voorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van kracht zullen blijven. Het staat VINCI Foundation NL vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren.

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij VINCI Foundation NL. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VINCI Foundation NL is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan VINCI Foundation NL niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. VINCI Foundation NL is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van deze website of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. VINCI Foundation NL geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de desbetreffende websites en is op generlei wijze aansprakelijk voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy statement
Wanneer u deze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoek en het gebruik van eventuele zoektermen geregistreerd. Deze gegevens worden gedurende enkele maanden bewaard en uitsluitend gebruikt voor statistische analyses ten behoeve van de bedrijfsvoering en om algemene webstatistieken te ontwikkelen. Hiervoor kunnen cookies en trackingpixels worden gebruikt. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. VINCI Foundation NL houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies moet worden omgegaan. U kunt uw browser zodanig instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via uw browser.

VINCI Foundation NL gebruikt de gegevens van bezoekers van de website niet om ongevraagd aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen, stelt gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking en maakt gegevens van bezoekers niet openbaar, tenzij openbaarmaking vereist is op grond van een wettelijke verplichting.

Indien u uitingen, zoals nieuwsbrieven, marketinginformatie of andere informatie van VINCI Foundation NL ontvangt en u dit niet langer wenst dan kunt u dat kenbaar maken door de unsubscribefunctie aan te klikken die onder de desbetreffende uiting aanwezig is.
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van VINCI Foundation NL (zoals een beurs, workshop of training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal VINCI Foundation NL die gegevens uitsluitend gebruiken voor het desbetreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

VINCI Foundation NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.